historie hradu svojanov

Z historie hradu Svojanov

Hrad Svojanov byl postaven okolo roku 1262 králem Přemyslem Otakarem II. Jednalo se o stavbu zajišťující obranu obchodní cesty s názvem Trstenická, vedoucí z Litomyšle do Brna. Původní hrad měl německé jméno Fürstenberg . Po králově smrti připadl hrad vdově Kunhutě a ta majetek odkázala druhému manželovi Záviši z Falkenštejna a synovi Ješkovi. V roce 1290 byl Falkenštejn popraven a hrad Svojanov získala koruna česká. Karel IV. Navrhl zákoník Majestat Carolina, kde bylo uvedeno jedenáct hradů, které se nesmí dostat z majetku koruny. Hrad Svojanov byl jedním z nich. K přání však netíhl jeho syn král Zikmund, který dal hrad do držení pánů z Boskovic. Postarali se o vybudování systému pozdně gotického opevnění. Obsahovalo sedm bašt a dům zbrojnošů – na svou dobu velmi na úrovni.

Poté vlastnili hrad Trčkové z Lípy, kteří se postarali o stavbu nového renesančního paláce na původní hradbě. Fasády měly typická psaníčková sgrafita. V roce 1569 poškodil hrad požár. Byl opraven, ale potom již využíván spíše jako hospodářské středisko panství. Do konce 18. století vlastnili panství Zárubové z Hustířan a s nimi spříznění Salmové.

Během 19. století se držitelé hradu dost střídali a areál byl částečně přetvořen na továrnu ke zpracování grafitu. I během tohoto století došlo k nějakým úpravám. Kolem roku 1805 došlo k romantické úpravě hradebních ochozů a k proražení nové brány. Roku 1842 došlo k dalšímu požáru a následně i k přestavbě v empírovém stylu.

hrad Svojanov

Od roku 1910 vlastní hrad město Polička. A v roce 1953 došlo k jeho zestátnění. Od roku 1992 opět patří Poličce. Hrad je po stránce architektonické směsí gotiky s empírem. Dominantou je hláska – válcová věž. Hradební zdi mají místy šířku až osm metrů. Současná podoba hradu pochází z roku 1842, kdy byl po požáru přestavován v duchu empíru. Během sedmdesátých a osmdesátých let 20. století probíhala obsáhlá rekonstrukce, ale některé zásahy byly poněkud necitelné. Obnovovací práce probíhají neustále a cílem je dát celému hradnímu komplexu podobu z druhé poloviny 19. století. Během roku se můžete podávat na různé kulturní akce, šermířské slavnosti a divadelní vystoupení.

  Byli jste už?

Zámek Libochovice najdete 12 km od města Lovosice v Ústeckém kraji. Raně barokní zámek Libochovice leží v krásné krajině Dolního Poohří v Českém středohoří.  www.zameklibochovice.cz

Přejít nahoru